Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjene u selima bjelovarskoga krajaReport as inadecuate
Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjene u selima bjelovarskoga kraja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Obitelji, imovina i imovinske prakse predmet su istraživanja različitih znanstvenih diciplina, a u svojem doktorskom radu problematizirala sam njihov međuodnos. U radu su spomenuti fenomeni prikazani unutar specifi čnog društveno-povij esnog konteksta te se samim time ukazalo na djelovanje ekonomskih, političkih i društvenih prilika unutar istraživanog prostora. Vremenski se istraživanje odnosilo na razdoblje od kasnog 19. do druge polovice 20. stoljeća, a glavno područje istraživanja obuhvaćalo je ruralni prostor bjelovarskoga kraja. Uz pomoć arhivskih dokumenata i etnografske građe te dostupne literature navedeni fenomeni prikazani su u svojim promjenama i u kontinuitetu. Između ostalog, u doktorskom radu ukazala sam na postojanje različitih funkcij a i značenja imovine društvena, ekonomska, simbolička i kulturna te sam se fokusirala na vrij ednosti i prakse koje se tiču imovine i njezina prij enosa između generacij a. Analiza i interpretacij a izvora pokazala je da su struktura obitelji, njezine transformacij e i pitanje međugeneracij skih odnosa direktno povezani s određenim načinom prij enosa imovine.

obitelj; zadružne obitelji; Vojna krajina; strategij e; imovina i nasljedne prakseAuthor: Danijela Birt Katić - ; Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents