Češka seoska mladež 1935. – 1941.Report as inadecuate
Češka seoska mladež 1935. – 1941. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Kulturni život pripadnika češke nacionalne manjine u Hrvatskoj veoma je slojevit. Moguće ga je pratiti i preko raznih običaja iz svakodnevnog života, a nekad i preko prikaza rada raznih kulturnih udruga ili ustanova. Neke oblike kulturnog života već su zabilježili mnogi istraživači s prostora današnje Češke, ali nedostaju još prikazi o doprinosu pojedinih kulturnih društava u njegovanju kulturne baštine pripadnika češke nacionalne manjine. Težište u ovom radu stavljeno je na rad jednog dij ela seoske mladeži koja je postala jaka karika i poveznica s ostalim kulturnim udrugama pripadnika češke nacionalne manjinu čineći s njima jednu cjelinu i bila propagator i nositelj češke kulture na današnjem području Bjelovarsko-bilogorske županij e. Organizirani samostalan rad pripadnika seoske mladeži počeo je nešto kasnij e, nakon što je stekla mnoga korisna iskustva radeći u češkim besedama udrugama u sjeni starij ih naraštaja. Nezadovoljni takvim odnosom, ponekad i sadržajem rada, mladi su se odlučili na samostalan rad. Prva takva udruga pod nazivom Udruga mladeži seoskog pomlatka UMSP osnovana je 1935. godine u Lipovcu Ljudevitinu Selu kod Daruvara, a zatim su one osnivane i na širem daruvarskom prostoru u selima u kojima su u većem broju živjeli pripadnici češke nacionalne manjine. U razdoblju 1935. – 1941. godine u široj daruvarskoj okolici bilo je osnovano 15 takvih udruga koje su 1940. godine imale 920 članova, što je bilo oko 60 članova po jednom selu. Sve su te udruge imale svoje vodstvo i bile samostalne, ali su bile udružene u zajedničku krovnu udrugu nazvanu Udruženje seoskog pomlatka USM koja je imala također svoju zajedničku upravu na čelu s učiteljem i predsjednikom Karlom Herotom, koji je bio glavni inicij ator osnivanja udruga seoske mladeži i glavni kreator njihove politike. Ove udruge mladih bile su pokretačka snaga kulturnog života i rada u svojim sredinama i njihov je rad bilo moguće pratiti do izbij anja rata 1941. godine.

Udruga mladeži seoskog podmlatka UMSP; Udruženje seoskog podmlatka USP; Karlo Herot; Čehoslovački savez; Prokůpkova gospodarska škola; žetvene svečanostiAuthor: Vjenceslav Herout - orcid.org-0000-0002-1786-3748

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents