„Postat ćemo jugoslaveni ili ćemo ostati ono što jesmo-: češka manjina i pitanje državljanstva u međuratnoj Jugoslavij iReportar como inadecuado
„Postat ćemo jugoslaveni ili ćemo ostati ono što jesmo-: češka manjina i pitanje državljanstva u međuratnoj Jugoslavij i - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Na temelju arhivske građe pohranjene u Državnom arhivu u Bjelovaru, Hrvatskom državnom arhivu i onodobnim češkim manjinskim tiskovinama želi se rekonstruirati pitanje stjecanja državljanstva pripadnika češke manjine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslavij i, pri čemu je kao reprezentativna uzeta Bjelovarsko-bilogorska županij a, koju su pripadnici manjine u najvećem broju naseljavali. Namjera je prikazati kako je ne rij ešeno pitanje državljanstva utjecalo na manjinska stajališta prema ključnim političkim događajima i vladajućim strukturama promatranoga razdoblja te koliko se refl ektiralo na manjinske želje i potrebe, što je u znatnoj mjeri odredilo daljnje smjernice njihova djelovanja, kao i udio u političkom životu Kraljevine Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavij e.

češka manjina; državljanstvo; Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca; Kraljevina JugoslavijaAutor: Vlatka Dugački - orcid.org-0000-0003-1855-3562 ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvatski

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados