Demografske osobine ispitanika s kroničnom orofacijalnom boli i zdravih ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske županij eReportar como inadecuado
Demografske osobine ispitanika s kroničnom orofacijalnom boli i zdravih ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske županij e - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Medicinska znanost bitno je napredovala u pitanjima kontrole boli, ali taj napredak ne prati i napredak u objektivnim metodama mjerenja boli, prema principima medicine temeljene na dokazima. Bol je kompleksno iskustvo koje, osim senzornih, uključuje i emocionalne faktore. Preduvjet zadovoljavajućeg lij ečenja boli dobra je procjena karaktera i intenziteta boli. Orofacij alna neuropatska bol izaziva veliku patnju oboljelih, a mogućnosti lij ečenja ograničene su iz više razloga. Provedenim istraživanjem željelo se utvrditi stupanj prepoznavanja neuropatske boli kao specifi čnoga kliničkog entiteta. Kvalitativna svojstva boli vrednovana su Leedskim upitnikom neuropatskih simptoma i znakova LANSS, a kvantitativna svojstva pomoću vizualno analogne ljestvice VAS. Rezultati su pokazali da se neuropatska orofacij alna bol kvalitativno jasno razlikuje od ostalih tipova boli. Upotrebom standardiziranih upitnika bol se može kvantifi cirati i uspoređivati. Želja nam je da rezultati istraživanja utječu na svjesnost stručne i znanstvene javnosti o kroničnoj neuropatskoj boli kao devastirajućoj bolesti koja uzrokuje veliku patnju oboljelih te da posluže kao poticaj za daljnja istraživanja, ali i kao pomoć radi usklađivanja algoritama lij ečenja koje donose stručna društva i smjernica za propisivanje lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

neuropatska bol; orofacij alna bol; mjerenje boli; lij ečenje neuropatske boliAutor: Duška Šklebar - ; KB -Merkur-, Sveučilišna klinika -Vuk Vrhovec-, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados