Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Bolja informiranost javnosti i edukacij a zdravstvenih djelatnika uz učinkovitij e izvanbolničko i bolničko zbrinjavanje te pravodobna procjena rizika i primjena učinkovitog lij ečenja i mjera prevencij e uzrokom su kontinuiranog smanjenja smrtnosti od srčano-žilnih bolesti SŽB u Hrvatskoj. To potvrđuju hrvatski podaci o smrtnosti i bolničkom lij ečenju srčano-žilnih bolesti i akutnog infarkta miokarda AIM, posebice iz Bjelovarsko-bilogorske županij e, gdje je već godinama prisutna visoka smrtnost od srčano-žilnih bolesti ali je smrtnost od akutnog infarkta miokarda, kao posljedica bolje kvalitete lij ečenja tij ekom zadnjih desetak godina, obuzdana i niža od hrvatskog prosjeka. Da je akutni infarkt miokarda i dalje bolest koja je važan uzrok smrti, uvjeravaju nas dostupni podaci iz populacij skih registara. Oni ukazuju na to da i danas oko 50% bolesnika umire prij e dolaska u bolnicu. Stoga je potrebno nastaviti sve dosadašnje aktivnosti koje mogu učinkovito smanjiti smrtnost od srčanožilnih bolesti i akutnog infarkta miokarda i približiti hrvatske rezultate onima iz razvij enih zemalja Europske unij e.

srčano-žilne bolesti; akutni infarkt miokarda; smrtnost; bolničko lij ečenjeAutor: Mario Ivanuša - orcid.org-0000-0002-6426-6831 ; Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados