O prvoj bjelovarskoj bolnici - Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016.Reportar como inadecuado
O prvoj bjelovarskoj bolnici - Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

U ovom medicinsko-povij esnom radu prikazat će se okolnosti, ustroj, funkcioniranje, fi nanciranje i rad prve bjelovarske bolnice tij ekom nekoliko razdoblja 1760. – 1845., kada je izgrađena nova zgrada brigadne bolnice Varaždinske Vojne granice koja postoji i danas i koja je dio bjelovarske opće bolnice. Prema dobivenim spoznajama otkrivenim tij ekom višegodišnjih istraživanja i obranjenim u doktorskoj disertacij i, prva je bjelovarska bolnica bila vojna bolnica, pukovnij ska, odnosno garnizonska, podignuta nakon osnivanja grada Bjelovara, a ne kako se dosad u literaturnim podatcima smatralo da je osnovana 1845. godine. Bolnica je bila u vlasništvu Đurđevačke pukovnij e, jedne od dvij u pukovnij a u gradu, i do razvojačenja Vojne granice i prelaska na građansku vlast djelovala je na četiri lokacij e u gradu od kojih je ostala samo potonja iz 1845. godine. U njoj su ordinirali ranarnici-kirurzi uz pomoć bolničara, a zapovjednik bolnice bio je sanitetski kapetan – pukovnij ski lij ečnik Đurđevačke pukovnij e. Bolnica je isprva bila vojna, no kako je grad Bjelovar ubrzo postao komunitetsko središte Varaždinskoga generalata, bolnica je postala vojna i gradska, odnosno komunitetska, pa je u njezinu fi nanciranju sudjelovala vojna i građanska vlast. Tako su se u bolnici lij ečili vojnici i njihove obitelji te građani Bjelovara i okolnih satnij skih mjesta čitavoga Varaždinskoga generalata. Prema Maticama umrlih bjelovarske Župe sv. Terezij e Avilske, razvidan je pomor u bolnici i uzroci smrti od prvih desetljeća 19. stoljeća. Najčešći pomor uzrokovale su tada neizlječive zarazne bolesti poput tuberkuloze te razne infekcij e upala pluća, mozga. Prva je bolnica bila početak neprekidnog 250-godišnjeg organiziranog zdravstva u bjelovarskoj regij i sve do današnjih dana.

vojna bolnica; Bjelovar; zdravstvo; povijestAutor: Dubravko Habek - ; Hrvatsko katoličko Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados