Suvremena tehnika u berbi maslina - Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013.Reportar como inadecuado
Suvremena tehnika u berbi maslina - Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013. -

Berba plodova maslina na području Istre i Dalmacije najvećim dijelom obavlja se ručno pomoću raznih pomagala češljevi. Ovisno o namjeni plodova, veličini maslinika, sorti, uzgojnog oblika, starosti nasada, stanja tla, provode se različiti načini berbe. Najviše se koriste ručni tresači različite izvedbe električni, pneumatski, motorni koji povećavaju učinak berbe 30-50% u odnosu na klasičnu ručnu berbu. Jednostavnije traktorske izvedbe tresača protresaju grane ili deblo, plodovi padaju na plastične mreže, a opsužuje ga 7-8 radnika. Samokretni visokosofisticirani tresači maslina su namijenjeni prvenstveno u velikim nasadima. Učinak ovih tresača je 400-600 stabala za 8 sati, a opslužuje ih samo dva radnika. Cilj strojne berbe maslina je smanjiti troškove berbe koji kod ručne berbe mogu dosegnuti 50-60% od ukupnih troškova uzgoja maslina, a da se pritom sačuva kvaliteta ubranih plodova.

nasad maslina; ručna berba; strojna berbaAutor: Stjepan Sito - ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede Frane Strlkić - ; Institut za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados