Suvremena tehnika u berbi maslina - Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013.Report as inadecuate
Suvremena tehnika u berbi maslina - Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.36 No.5 November 2013. -

Berba plodova maslina na području Istre i Dalmacije najvećim dijelom obavlja se ručno pomoću raznih pomagala češljevi. Ovisno o namjeni plodova, veličini maslinika, sorti, uzgojnog oblika, starosti nasada, stanja tla, provode se različiti načini berbe. Najviše se koriste ručni tresači različite izvedbe električni, pneumatski, motorni koji povećavaju učinak berbe 30-50% u odnosu na klasičnu ručnu berbu. Jednostavnije traktorske izvedbe tresača protresaju grane ili deblo, plodovi padaju na plastične mreže, a opsužuje ga 7-8 radnika. Samokretni visokosofisticirani tresači maslina su namijenjeni prvenstveno u velikim nasadima. Učinak ovih tresača je 400-600 stabala za 8 sati, a opslužuje ih samo dva radnika. Cilj strojne berbe maslina je smanjiti troškove berbe koji kod ručne berbe mogu dosegnuti 50-60% od ukupnih troškova uzgoja maslina, a da se pritom sačuva kvaliteta ubranih plodova.

nasad maslina; ručna berba; strojna berbaAuthor: Stjepan Sito - ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede Frane Strlkić - ; Institut za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents