Povezanost alergija i kroničnog sekretornog otitisa u djeceReportar como inadecuado
Povezanost alergija i kroničnog sekretornog otitisa u djece - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Paediatria Croatica, Vol.60 No.2 June 2016. -

Upala srednjeg uha s izljevom OME česta je bolest u djece s prevalencijom koja doseže do 20% i s utjecajem na provodni gubitak

sluha, zakašnjeli razvoj govora i oštećenje sluznice srednjeg uha. Cilj ove studije je utvrditi povezanost alergija i perzistirajućih upala

srednjeg uha s izljevom OME u djece. U istraživanje je uključeno sedamdeset šestero 76 djece između 2 i 14 godina s dijagnozom

perzistirajuće upale srednjeg uha s izljevom, koja su podvrgnuta operativnom zahvatu postavljanja aerizacijskih cjevčica. Sedamdeset

šestero 76 zdrave djece slične dobi koja su podvrgnuta različitim neotorinolaringološkim operativnim zahvatima uključena su

u kontrolnu skupinu. Pozitivna anamneza alergijskog rinitisa, rezultati intradermalnih kožnih testova i vrijednosti ukupnog i specifi čnog

IgE-a su dokumentirani.U skupini s dijagnozom upale srednjeg uha s izljevom 58-ero djece 76,3% imalo je pozitivnu anamnezu

alergijskog rinitisa, a njih 45-ero 59,2% imalo je pozitivne nalaze intradermalnog kožnog testiranja. Vrijednosti ukupnog IgE-a

bile su povišene u 46-ero djece 60.5%, a vrijednosti specifi čnog IgE-a bile su povišene u njih 39-ero 51,3% u OME skupini.

U kontrolnoj skupini 12-ero djece 15,8% imalo je pozitivnu anamnezu alergijskog rinitisa, njih 10-ero 13,2% imalo je pozitivne

nalaze intradermalnog kožnog testiranja, vrijednosti ukupnog IgE-a bile su povišene u 17-ero djece 22,4% iz kontrolne skupine, a

njih 9-ero 11,8% imalo je povišene vrijednosti specifi čnog IgE-a. Rad pokazuje značajno veću prevalenciju alergija u skupini djece s

upalom srednjeg uha s izljevom u usporedbi s kontrolnom skupinom. Značajno veći broj pozitivnih nalaza alergoloških testiranja

nalazimo u skupini djece s upalom srednjeg uha s izljevom u odnosu na kontrolnu skupinu.

alergologija i imunologija; upala srednjeg uha s izljevom; gubitak sluha, provodni; dijeteAutor: Marisa Klančnik - Maja Grgec - Bernarda Lozić - Davor Sunara -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados