Utjecaj pasivnog pušenja na kontrolu astme u djeceReportar como inadecuado
Utjecaj pasivnog pušenja na kontrolu astme u djece - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Paediatria Croatica, Vol.60 No.2 June 2016. -

Izloženost duhanskom dimu je rizični čimbenik za nastanak ili pogoršanje mnogih poremećaja, uključujući astmu. Cilj ovog istraživanja

je ustvrditi pogoršava li pasivno pušenje u djece vrijednosti spirometrijskih i alergijskih parametara mjerenih iz krvi. Provedeno

je retrospektivno istraživanje parova u razdoblju od 2011. do 2013. godine, u Alergološkoj ambulanti Klinike za dječje bolesti KBC-a

Split. U istraživanje je uključeno 60-ero djece u dobi od 5 do 18 godina s dijagnozom astme postavljenom prema GINA smjernicama

iz 2006. godine, koje smo podijelili u dvije skupine: 36-ero djece čiji su ukućani pušili i 24-ero kojoj su ukućani bili nepušači. Analizi rani

su parametri krivulje protok-volumen: PEF, FVC, FEV1, FEF25, FEF50 i FEF75 prije i poslije obavljenog bronhodilatacijskog testa sa dva

udaha salbutamol Ventolin spreja, 100 μg po udahu; alergijski markeri iz krvi: ukupna konc. IgE-a u serumu, apsolutni i relativni

broj eozinofi la u krvi te broj eozinoifi la u brisu nosa. Podatci su prikupljeni od roditelja putem upitnika te uvidom u elektroničku medicinsku

dokumentaciju. Nije dokazana statistički značajna razlika između skupine djece izložene pasivnom pušenju i kontrolne

skupine u promatranim vrijednostima. Broj pušača u kućanstvu također nije pokazao značajan utjecaj na spomenute vrijednosti.

Pronađena je značajna razlika u vrijednosti ECP-a između skupine djece čiji su ukućani pušili u domu i one kojoj su ukućani pušili

izvan njega P = 0,009. Broj na dan popušenih cigareta u domu statistički značajno korelira s relativnim brojem eozinofi la u krvi

P = 0,048. Pasivno pušenje nije se pokazalo povezanim s brojem alergena na koje je dijete alergično.

pasivno pušenje; astma; djecaAutor: Josip Hajdić - Neven Pavlov - Slavica Dragišić Ivulić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados