UTJECAJ NIVOA ISHRANE U PREDTOVU NA KLAONIČKE REZULTATE HOLSTEIN FRIESIAN JUNADI U TOVUReportar como inadecuado
UTJECAJ NIVOA ISHRANE U PREDTOVU NA KLAONIČKE REZULTATE HOLSTEIN FRIESIAN JUNADI U TOVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.46 No.1-2 March 1992. -

Tri grupe Holstein friesian junadi hranjene su u prvih 90 dana tova obrocima sa 3 nivoa ishrane: visokim nivoom po metodi za tov junadi baby beef, srednjim nivoom sa 80% i niskim nivoom sa 60% energije i proteina visokog nivoa isbrane. U preostalih 120 dana tova sve 3 grupe junadi hranjene su intenzivno i po volji. Srednji i niski nivo ishrane u odnosu na visoki nivo ishrane u predtovu utjecao je,

istim redoslijedom, na smanjenje randmana za 1,11% i 0,67% P>0,05, povećanje površine mesa na presjeku 11-og kralješka za 5,0 cm² i 11, 3 cm² P> 0,05, smanjenje površine loja za 16,1cm² i 17,4cm² P 0,05. Bolja kvaliteta polutki s manjim udjelom loja postignuta primjenom tehnologije ishrane, koja se temelji na ograničenoj ishrani u prvih 90 dana tova, može pridonijeti ostvarivanju boljih financijskih rezultata u tovu mlade junadi.Autor: Zvonimir Uremović - ; Agronomski fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska Marija Uremović - ; Agronomski fakultet, Zagreb, Republik

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados