Kvalitetno i zdravo sjeme siguran je put do visokog prinosaReportar como inadecuado
Kvalitetno i zdravo sjeme siguran je put do visokog prinosa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.38 No.5 October 2015. -

Ulaskom Hrvatske u EU usljedile su velike promjene u zakonskoj regulativi proizvodnje, dorade i distribucije sjemena. Prije ulaska u EU na većini poljoprivrednih gospodarstava sijano je isključivo certificirano sjeme žitarica. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti u Republici Hrvatskoj NN 124-11 koji je usklađen s propisima EU na gospodarstvu se smije sijati tzv. „farmerovo sjeme-. U nekim zemljama, članicama EU, takvo sjeme se sije isključivo po propisanim uvjetima. Kod nas ti uvjeti još nisu strogo propisani te se pojam -farmerovo- ili -farmersko sjeme- često među poljoprivrednim proizvođačima poistovjećuje s pojmom -tavanuša-, čijom sjetvom se u tlo mogu unijeti uzročnici biljnih bolesti i korovi. Cilj provedenog istraživanja je odrediti kvalitetu certificiranog, farmerovog i farmerovog sjemena nepoznate sorte tavanuša. Istraživanje je provedeno u ovlaštenom laboratoriju za kontrolu kvalitete poljoprivrednog sjemena Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima na pet uzoraka certificiranog sjemena pšenice iz dvije ovlaštene dorade, pet uzoraka farmerovog sjemena i pet uzoraka farmerovog sjemena nepoznate sorte tavanuša. Ispitivano je zdravstveno stanje sjemena, proveden je test ispiranja sjemena kontrola na prisutnost hlamidospora uzročnika smrdljive snijeti Tilletia spp., klijavost i čistoća sjemena. Rezultati istraživanja pokazuju da je sjetva certificiranog sjemena jedini siguran put do visokog i kvalitetnog prinosa. Certificirano i kvalitetno dorađeno sjeme ima veću energiju i klijavost, uzročnici bolesti imaju nižu pojavnost te nema sjemena korova.

certificirano sjeme; farmerovo sjeme; žitarice; sjemeAutor: Dijana Horvat - orcid.org-0000-0002-7361-536X ; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Edyta Đermić - orcid.org-0000-0002-

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados