PROCJENA UZGOJNE VRIJEDNOSTI BIKOVA HOLSTEIN - FRIESIAN PASMINE UVAŽAVAJUĆI RODBINSKE VEZEReportar como inadecuado
PROCJENA UZGOJNE VRIJEDNOSTI BIKOVA HOLSTEIN - FRIESIAN PASMINE UVAŽAVAJUĆI RODBINSKE VEZE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.46 No.1-2 March 1992. -

U radu je prikazana procjena uzgojnih vrijednosti UV 35 bikova Holstein-friesian pasmine, s 2189 podataka kćeri, uz uvažavanje rodbinskih veza, upotrebom matrice srodnosti. Podaci se odnose na količinu mlijeka, mliječne masti i MKM u kg mjerenu u prvoj laktaciji. Prikazan je postupak za izračunavanje inverzne matrice srodnosti.

Dobivene su znatne razlike u procjeni UV sa i bez uvažavanja rodbinskih veza kod bikova s većim brojem kćeri srodnika. Nasuprot tome neprotumačene standardne devijacije Se gotovo su jednake količina mlijeka: 1088.3 i 1087.8; količina masti: 37,14 i 37,10; te MKM: 952,7 i 952,4 za model bez matrice srodnosti i model sa matricom srodnosti.Autor: Miroslav Kapš - ; Fakultet poljoprivrednih znanosti,Institut za stočarstvo i mljekarstvo, Zagreb, Republika Hrvatska Marijan Po

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados