Ekonomski aspekti ekološke proizvodnje voća i grožđa: različiti scenarijiReportar como inadecuado
Ekonomski aspekti ekološke proizvodnje voća i grožđa: različiti scenariji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.38 No.5 October 2015. -

U Republici Hrvatskoj se u 2013. godini voće proizvodilo na 28.392 ha, a grožđe na 27.861 ha pri čemu je zastupljenost proizvodnje po ekološkim načelima zanemariva.

U radu se istražuju ekonomski aspekti proizvodnje jabuka, šljiva, kupina te vinskog grožđa u konvencionalnoji ekološkoj proizvodnji. U radu je korišten Model kalkulacije pokrića varijabilnih troškova engl. grossmargin. Za ekološku je proizvodnjukorištena i metoda simulacije promjenom otkupne cijene i-ili prinosa pojedinihkultura. Dohodak kod svih scenarija ekološke proizvodnje je viši od dohotka

ostvarenog u konvencionalnoj. U proizvodnji jabuka najviši dohodak bi se postigao u slučaju postizanja proizvodnje jednakoj konvencionalnoj. Kod šljiva, kupina i grožđa najveći dohodak bi bio u slučaju povećanja priroda i cijena za po 20%.Međutim, zbog veće zahtjevnosti u proizvodnom procesu, posebice kod zaštite, realno je za očekivati da će u Hrvatskoj i dalje prevladavati konvencionalni način proizvodnje voća,a posebno grožđa. Ipak, jedan dio proizvođača će se odlučiti za ekološku proizvodnju namijenjenu dohodovno jačim, inozemnim, tržištima s naglaskom na proizvodnju prerađevina.

konvencionalna proizvodnja; ekološka proizvodnja; voće; grožđe; scenariji; ekonomska isplativostAutor: Ivo Grgić - orcid.org-0000-0003-3900-4925 ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Magdalena Zrakić - ; Agronomski fakulte

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados