Djelovanje kriške nafte na stanice u kulturiReportar como inadecuado
Djelovanje kriške nafte na stanice u kulturi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.30 No.4 March 1980. -

Ispitivanjem raznih svojstava stanica nakon tretmana rafinatom nafte nisu nađene jednoznačne promjene, koje bi upućivale na to da su tretirane stanice poprimile nove elemente malignog ponašanja. Tretirane stanice nisu pokazivale smanjenu kontaktnu lnhlblciju, niti im se signifikantno povećala sposobnost stvaranja tumora nakon injiciranja u ozračene miševe. Brzina rasta i trajanje rasta stanica u jednoslojnim kulturama ostali su također nepromijenjeni. Pozitivni nalazi odnosili su se na uočljive morfološke promjene svih tretiranih stanica, te na stečenu sposobnost C3Hf stanica da nakon tretmana rastu u mekom agaru i stvaraju tumore u miševima. Budući da je radiosenzitivnost stanica znatnim dijelom određena genetski kontroliranim reparacijskim procesima, to su također tražene i promjene u radiosenzitivnosti onih stanica koje su proistekle iz kultura ranije izlaganih navedenom naftnom derivatu. Uočene su promjene oblika krivulja preživljenja stanica tretiranih kultura, što se pripisuje djelovanju rafinata nafte na reparacijske procese.Autor: M. Osmak - ; Institut »Ruder Bošković«, Zagreb A. Ferle-Vidović - ; Institut »Ruder Bošković«, Zagreb D. Petrović - ; I

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados