Dorzalna površina jezika i halitoza: morfološki aspektiReportar como inadecuado
Dorzalna površina jezika i halitoza: morfološki aspekti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.50 No.2 June 2016. -

Svrha rada: Zanimanje za proučavanje prostora oko jezičnih papila i s time povezanog biofilma porastao je posljednjih nekoliko godina jer su one identificirane kao potencijalni izvor parodontopatogenih mikroorganizama i uzrok halitoze. Građa dorzuma jezika pogoduje stvaranju složenoga bakterijskog biofilma u kojemu se često nalaze patogeni mikroroganizmi. Svrha ovoga preliminarnog istraživanja bila je na temelju novoga kliničkog protokola pronaći povezanost između morfologije jezičnih papila i biofilma koji uzrokuje halitozu. Materijali i metode: U istraživanje je bio uključen jedan ispitanik pogođen halitozom. Fotografiran je dorzum jezika kako bi se uočila područja u kojima su bile vidljive naslage. Zatim je dvovremenskom tehnikom uzet otisak dorzuma jezika te je podijeljen i oštricom razrezan na šest dijelova prema Winkelovu Tongue-Coated-indeksu. Njihova topografija pregledana je pod stereomikroskopom LEICA LED 2000 i analizirana softverom ImageJ. Rezultati: Pokazalo se da je dubina papila bila povezana s prisutnošću vidljivoga biofilma na jeziku, a posredno i s halitozom kod pacijenta. Zaključak: Morfologija papila na dorzalnoj površini jezika utječe na prisutnost biofilma. Prikazani protokol može se dalje razmatrati za kliničku primjenu u dijagnostici i u personaliziranom liječenju halitoze.

halitoza; jezik; prianjanje bakterija; Winkel indeks jezičnih naslaga; klinički protokoliAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados