Antimikrobni učinak ozona stvorenog KP brizgalicom visokofrekvencijskoga generatora ozonaReportar como inadecuado
Antimikrobni učinak ozona stvorenog KP brizgalicom visokofrekvencijskoga generatora ozona - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.50 No.2 June 2016. -

Svrha: Svrha ovog istraživanja bila je procijeniti in vitro učinkovitost ozona na suspenziju triju različitih vrsta bakterija inokluiranih u obrađene korijenske kanale ekstrahiranih ljudskih zubi. Materijal i metode: Ozon je proizveden od aspiriranog zraka uporabom specijalne KP brizgalice visokofrekvencijskoga generatora ozona Ozonytron Biozonix, München, Njemačka s pomoću dielektričnog barijernog izboja, te nastavka na štrcaljki postavljenog u pripremljeni korijenski kanal. Ispitivani su mikroorganizmi Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus i Staphyloccocus epidermidis. Rezultati: Ni jedna metoda nije pokazala 100-postotnu učinkovitost u eliminaciji navedenih bakterija u suspenziji. Primjena ozona značajno je smanjila ukupan broj mikroorganizama 89,3 %, te broj svake vrste bakterija posebno Staphyloccocus aureus – 94,0 %; Staphyloccocus epidermidis – 88,6 % i Enterococcus faecalis – 79,7 %. Ozon proizveden KP brizgalicom bio je statistički znatno učinkovitiji u eliminaciji Staphyloccocus aureus i Staphyloccocus epidermidis u usporedbi s NaOCl-om kao pozitivnom kontrolom. Zaključak: Ukupan broj Enterococcus faecalis bio je statistički manji, no bez značajne statističke razlike između ispitivane i pozitivne kontrolne skupine. Između triju vrsta bakterija u suspenziji, primjena KP štrcaljke pokazala je najmanju učinkovitost u eliminaciji Enterococcus faecalis.

zubna pulpa, komora; korijenski kanal, liječenje; antibakterijska sredstva; ozon; Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidisAutor: Domagoj Prebeg - Marina Katunarić - Ana Budimir - Božidar Pavelić - Sanja Šegović - Ivica Anić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados