Augustov hram od ranokršćanske crkve do muzejaReportar como inadecuado
Augustov hram od ranokršćanske crkve do muzeja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.45 No.45 November 2015. -

Uz detaljnu analizu i kritičko preispitivanje dosadašnjih

spoznaja o sekundarnoj namjeni Augustovog hrama u Puli kroz

stoljeća, kao i uz prezentiranje dosad neobjavljenih dokumenata,

prati se društvena, namjenska i arhitektonska preobrazba

hrama od ranokršćanske crkve preko stambene zgrade, gradskog

fontika pa lapidarija do muzeja. Pritom se ispravljaju pojedina

dosadašnja opažanja ili povijesna tumačenja. Sredinom 18.

stoljeća pulski antički spomenici postaju nezaobilazan predmet

interesa mnogih proučavatelja antike: arhitekata, arheologa

i slikara. Samim time su nezaobilazno povijesno vrelo za

proučavanje Augustovog hrama - osim pisanih - i likovni

povijesni izvori.

Augustov hram; Pula; ranokršćanska crkva; fontik; lapidarij; muzej; likovni povijesni izvoriAutor: Andrej Bader - ; Centar 50 52203 Medulin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados