Pokazatelji pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana na osnovu nalaza amfora iz dvije rimske lukeReport as inadecuate
Pokazatelji pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana na osnovu nalaza amfora iz dvije rimske luke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.45 No.45 November 2015. -

Tijekom razdoblja rimske prevlasti na Sredozemlju pomorski

su putovi bili važni kanali za razmjenu robe između udaljenih

dijelova Carstva. Ti su se putovi mijenjali tijekom stoljeća zbog

političkih, gospodarskih i drugih razloga. Cilj je ovog rada

predstaviti razlike u fluktuaciji uvoza i izvoza između istočne

obale Jadrana, Italije i ostalih rimskih provincija na temelju

nalaza amfora u Hrvatskoj iz razdoblja od 1. do 6. stoljeća.

Amfore su zasigurno najčešći nalaz u istraživačkim kampanjama

podvodne arheologije. Iako su uglavnom služile kao spremnici i

ambalaža tijekom prijevoza robe, danas su bogat izvor informacija

o teretu određenog broda: o podrijetlu, vrsti i veličini broda, lukama

u kojima je pristajao i mnogočemu drugome. Isto tako, mnogo

se informacija može doznati proučavanjem skupina amfora iz

luka i drugih obalnih nalazišta.

rimske luke; Veštar; Janice; pomorska trgovina; tipovi amfora; radionice amforaAuthor: Luka Bekić - ; Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru B. Petranovića 1 HR-23000 Zadar Mladen Pešić - ; Međunaro

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents