Reakcije različitih pralidoksima s aminpentacijanoferatII-ionimaReportar como inadecuado
Reakcije različitih pralidoksima s aminpentacijanoferatII-ionima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.32 No.1 July 1981. -

U radu su opisane reakcije aminpentacijanoferatIl-iona s četiri različita pralidoksima: PAM-20H, PAM-2Cl, PAM-2CH30S03, i PAM-2J. Nađena je da se spektrofotometrijskim putem mogu međusobno razlikovati pojedini oksimi zbog različite brzine re¬akcije njihovih ekvimolarnih otopina s pentacijanidnim reagensom i različite stabilnosti nastalih kompleksa PAM-2J od ostala tri oksima, te različitih visina izmjerenih apsorbancija kod datih uvjeta eksperimenta PAM-2 OH od ostala tri oksima. Kromatografijom pak na papiru uz upotrebu razvijača n-propanol: voda = 70:30 može se razlikovati pralidoksim-klorid PAM-2Cl od ostala tri ispitivana oksima zbog njegova najsporijeg putovanja. Preporučena je upotreba vodene otopine natrij-aminpentacijanoferataII kao »spray« reagensa za identifikaciju pralidoksima crvene mrlje a izvedena je i izolacija kompleksnog produkta ovih reakcija.Autor: N. Burger - ; Zavod za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb V. Karas-Gašparec - ; Zavod za kemiju i biokem

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados