Prilog flori otoka Brača - Acta Botanica Croatica, Vol.44 No.1 December 1985.Report as inadecuate
Prilog flori otoka Brača - Acta Botanica Croatica, Vol.44 No.1 December 1985. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta Botanica Croatica, Vol.44 No.1 December 1985. -

Prilikom florističkih i vegetacijskih istraživanja u zapadnoj polovici otoka Brača autori su našli 153 vrste vaskularnih biljaka, koje dosad nisu bile zabilježene za taj otok.

otok Brač; flora; vegetacijaAuthor: Vesna Štamol - ; Hrvatska Ljerka Marković - ; Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents