Tjelesna uvjetovanost filma - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015.Report as inadecuate
Tjelesna uvjetovanost filma - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

Rad se bavi slojevitim odnosom između filma i različitih modusa reprezentacije tjelesnosti, odnosno njegovim krajnostima: od alegorijske reprezentacije do naglašene odsutnosti aspekata tjelesnosti. Posljednjih tridesetak godina film svoje uporište nalazi u specifičnim kulturnim kontekstima, bavi se biopolitičkim, tehnološkim tijelom, pitanjem zazornosti, marginalnosti, drugosti, pitanjem identiteta. Naglasak na tjelesnosti u znaku je refleksivnog filma, javlja se 1980-ih godina kroz različite koncepcije: kao film zazornosti A. Varda, M. Lee, film margine, film predgrađa, kao filmsko pismo cinécriture, da bi se u recentnije vrijeme tematizacijom tjelesnosti manifestirao kroz filmove nove francuske korporealnosti u redatelja J.-P. i L. Dardennea, B. Dumonta, C. Denis. Prepoznaje se također u filmovima prekomjernosti G. Noé i estetike oduzimanja D. Jarman, M. Slabošpicki, kao i filmovima koji se bave normativnošću A. Kiarostami, H. Farocki. Spomenuti redatelji vode izravni ili neizravni dijalog sa suvremenicima koji tematiziraju tijelo Jean-Luc Nancy, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Hélène Cixous, Frantz Fanon, Jacques Derrida, Alain Badiou.

tjelesnost; filozofija; filmozofija; biopolitika; film zazornosti; film marginalnosti; film predgrađa; filmsko pismo; korporealnost; estetika oduzimanjaAuthor: Ivana Keser Battista - orcid.org-0000-0003-1236-834X ; Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents