Paul Thek: »sadistička geometrija« ili tjelesnost između senzacije i percepcije u umjetnosti 1960-ihReportar como inadecuado
Paul Thek: »sadistička geometrija« ili tjelesnost između senzacije i percepcije u umjetnosti 1960-ih - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

Cilj je ovog rada ukazati na različite koncepcije tjelesnosti u umjetnosti 1960-ih s fokusom na opusu objektima i ambijentima Paula Theka 1933.–1988

Odljevi ekstremiteta u seriji Technological Reliquaries, odnosno Meat Pieces, ukazuju na konfliktnu situaciju u umjetnosti tog doba izraslu na temeljima modernističkog nasljeđa iščitavanog u opozicijama geometrijske objektivacije i subjektivne ekspresije. Pitanje je ne prepliću li se ovdje ipak teorijska uporišta npr. minimalizma i neo-nadrealizma post-freudovske provinijencije Sixties Surreal kao kompatibilni zahtjevi za tjelesnošću? Referirajući se na Deleuzeovu analizu slikarstva Francisa Bacona, zaključno razmatramo pitanje o relacijama senzacija– percepcija u umjetničkim praksama 1960-ih.

Paul Thek; tijelo–objektnost; tjelesnost; materijalnost; ekspresivno–konstruktivno; uvjeti recepcije; Meat Pieces; Sixties Surreal-minimalizam; strukturalizam–jezik; Sigmund Freud; Maurice Merleau-Ponty; apstraktno–figurativno; Gilles Deleuze; senzacija–percepcijaAutor: Blaženka Perica - ; Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados