Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanjaReportar como inadecuado
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

Rad predstavlja multidisciplinarno razmatranje problema smanjenog tjelesnog kretanja i njegovih posljedica za zdravlje stanovništva. Raspravlja se o uzrocima koji dovode do marginaliziranja tjelesnog vježbanja u cilju postizanja optimalnog zdravstvenog statusa, kako u sustavu školstva i akademskog obrazovanja, tako i u provođenju slobodnog vremena. Ovaj pristup nije iscrpljen samo u preskripciji uključivanja tjelovježbe u edukacijskim programima ili apologetskog stajališta o nužnosti skladnog funkcioniranja tjelesnih sustava za optimalno zdravlje, nego je svrha rada naglasiti potrebu za promišljanjem i vrednovanjem uloge utjelovljene spoznaje u kontekstu različitih fizioloških, emotivnih, kognitivnih i društvenih sastavnica ljudskog bića. U radu se predstavlja model emergentnog holizma koji predstavlja plodan znanstveni okvir za promišljanje o navedenim pitanjima.

tijelo; tjelesno vježbanje; zdravlje; obrazovanje; multidisciplinarnost; emergentni holizamAutor: Veno Đonlić - ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska Boran Berčić - Benedikt Perak - Sanja Smojver A

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados