Talesov vitalizam - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015.Reportar como inadecuado
Talesov vitalizam - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

U radu se analizira Talesovo shvaćanje duše, uz primarno oslanjanje na Aristotelove kapitalne uvide i konzultiranje relevantnih doksografskih bilješki. Istraživanjem je utvrđeno da je Stagiranin miletskog fizičara, uzimajući u obzir njegovo navodno stajalište da kamen ima dušu zato što pokreće željezo, situirao u kategoriju mislilaca koji su smatrali da je duša načelo kretanja. Autor je zatim konstatirao da je mišljenje da je duša pomiješana u cjelini povezano s poznatom sintagmom koja se pripisuje Talesu: »sve je puno bogova«. Ako se ove formulacije povežu s izjavama o kamenu magnetu i jantaru, onda se dobiva mogući zaključak da je, po Milećaninu, sve oduševljeno, tj. oživljeno, kako organski tako i neorganski dijelovi kozmosa. Konačno, ako ovi stavovi jesu autentično Talesovi, onda je on »rodonačelnik … filozofije« i zbog toga što govori o jednosti čitave stvarnosti, odnosno zato što se na ovaj način vitalistički ustanovljuje jedinstvo cjeline svega.

Tales; magnet; jantar; duša; načelo kretanja; »sve je puno bogova«; cjelina; vitalizamAutor: Željko Kaluđerović - orcid.org-0000-0002-6572-4160 ; Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados