Tijelo i tekst: genealogija praksi razdvajanjaReportar como inadecuado
Tijelo i tekst: genealogija praksi razdvajanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

U radu identificiramo transformacije od individualizacije i lokalizacije praksi nad konkretnom tjelesnošću do zbirnih političkih praksi nad tijelom-populacijom. Na taj način otvaramo genealoški, a ne historicistički pristup problemu erozije paleosimbolike i pojave diskurzivnosti tijela kroz diskontinuitet tijela i teksta. U procesima sveopće društvene deritualizacije, a ponajprije javne komunikacije, koja označava racionalizaciju zapadnjačkog društva, krajem 18. stoljeća pojavile su se nove forme iskaza: medicinski, psihijatrijski, pravni, pedagoški, psihološki, koji se grupiraju u tekst-znanje-moć. Oslanjajući se na analitiku moći Michela Foucaulta, u radu analiziramo način na koji se paralelno s procesom deritualizacije kažnjavanja tijela deritualizirala čitava praksa iskazivanja: kroz pojavu nove tehnologije koja je bila uspostavljena putem mehanizama moći čiji su ulog bila ljudska tijela. U radu zaključujemo da jedna od genealoških linija umnožavanja praksi razdvajanja tijela i teksta od kraja 18. stoljeća vodi k jednom novom tijelu – k društvu.

tijelo; tekst; diskurs; genealogija; prakse; paleosimbolikaAutor: Dušan Ristić - orcid.org-0000-0003-2239-6686 ; Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija Dušan Marinkovi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados