Agon-kompleks - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015.Reportar como inadecuado
Agon-kompleks - Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

S obzirom na tri poretka u sklopu kozmičke cjeline makrokozmos, mikrokozmos i mezokozmos, integrativnom analizom kozmoloških spoznaja metafizičara i prirodoznanstvenika raznorodnih orijentacija najprije dolazim do konkluzije o spregnutosti dvaju izvedenih kozmičkih načela koja određuju sveukupni totalitet odnosa stvari i smisla. Prvo načelo nazivam sabiruće-jedno-sve, koje opisujem arhe-kompleksom. Drugo nazivam sebi-usuprot-težeće, koje opisujem eris-kompleksom. Na temelju pomaka iz zatvorenog sustava neživog bića u otvoreni sustav živo biće, obrazlažem da arhe- i eris-kompleks stvaraju logos-kompleks i agon-kompleks te na koji se način novo spregnuće u tjelesnosti mikrokozmos oblikuje u društvo mezokozmos, u najširem smislu pojavljujući se kao napetost između real-politike i utopijskog stremljenja. U daljnjoj razradi predlažem artikuliranje konkretnog civilizacijskog stanja kao biopolitičkog agona u kojem se protočnost moći odvija relejima inosfere. Zasniva se na raščlanjivanju živog u konvertibilne informacije čija se uporabnost nalazi u moći regulativnosti, odnosno sposobnosti biopolitičkog da logos regulativnošću podvrgne agonu kroz sam logos, što nastojim pojasniti povezivanjem s navedenim fenomenima. S tjelesnošću kao instrumentom transformativne bȉtizacije, dalje argumentiram naginjanje društva prema ukidanju izvornog smisla logos-kompleksa i razvlašćenje nad kontrolom tjelesnog određenja, što nastojim ukratko ocrtati i povezati s ishodištem istraživanja.

kozmos; logos; agon; tjelesnost; biopolitika; integrativnostAutor: Luka Perušić - orcid.org-0000-0002-5339-781X ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Znanstveni centar izvrsnosti za in

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados