Navika pušenja i promjene u elektrokardiogramuReport as inadecuate
Navika pušenja i promjene u elektrokardiogramu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.33 No.4 June 1983. -

Tijekom 1969. godine ispitan je uzorak od 4 210 muškaraca i žena dobi 35 do 54 godine iz šest regija SR Hrvatske. U radu je analizirana navika pušenja prema elektrokardiogramu. Prema navici pušenja ispitanici su podijeljeni u nepušače, bivše pušače, pušače do 20 godina i pušače više od 20 godina. Postinfarktni O-zubac nađen je nešto češće u bivših pušača i u pušačica. Depresija S-T-segmenta u muškaraca nije bila povezana s pušenjem, u žena češće je nađena u bivših pušačica. Inverzija T-vala češće je nađena u pušača i bivših pušača, kao i u bivših pušačica, nego u ostalim skupinama. Lijeva električna osovina nije pokazivala razlike u muškaraca s obzirom na pušenje, u žena češće je nađena u pušačica i bivših pušačica. Blok desne grane Risova snopa češće je nađen u pušača i pušačica nego u ostalih. Sinusna tahikardja češće je nađena u pušača i pušačica. Elevacija S-T-segmenta i visoki T-val češće su nađeni u pušača do 20 godina nego u ostalim skupinama. Naglašena je potreba provođenja prospektivnog istraživanja promjena u elektrokardiogramu koje upućuju na koronarnu bolest, navike pušenja i smrtnosti od koronarne bolesti. U ovom istraživanju nije jasno uočena povezanost EKG promjena koje upućuju na koronarnu bolest i navike pušenja, studijom prevalencije.Author: Z. Duraković - ; Klinika za unutrašnje bolesti s poliklinikom Rebro Medicinskog fakulteta, Zagreb, Hrvatska M. Mimica - ; Insti

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents