Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobiReportar como inadecuado
Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Clinical Psychology, Vol.2 No.1-2 December 2009. -

Cilj istraživanja je ispitati povezanost percepcije roditeljskog prihvaćanja-odbijanja u djetinjstvu s depresijom i anksioznošću srednjoškolaca kao važnim pokazateljima uspješnosti prilagodbe. Kao moguća moderator varijabla, provjerene su i spolne razlike u tom odnosu. Istraživanje je provedeno na 123 ispitanika iz tri srednje škole u Jastrebarskom. Sudionici ispitivanja su, uz davanje nekih općih podataka ispunjavali Upitnik roditeljskog prihvaćanja-odbijanja, Upitnik depresivnosti i Upitnik anksioznosti. Rezultati pokazuju da se muški i ženski ispitanici ne razlikuju značajno u svojim prosječnim rezultatima ni na jednoj subskali percepcije majčina odnosno očeva

prihvaćanja-odbijanja, kao ni po ukupnom prihvaćanju-odbijanju majke odnosno oca. No, utvrđena je različita struktura te povezanost prema pojedinim facetama prihvaćanja-odbijanja s obzirom na spol. Rezultati pokazuju da se kod dječaka pokazalo najviše povezanosti između subskale nediferencirano odbijanje oca i depresivnosti

i anksioznosti. Kod djevojčica se pokazalo najviše povezanosti između subskale nediferencirano odbijanje oca i depresivnosti. Također se kod djevojčica pokazala najveća povezanost između subskale indiferencija-zanemarivanje majke i anksioznosti. Implikacije ovog istraživanja za rad stručnih službi u srednjim školama su da bi bilo

značajno za rad s učenicima imati što kvalitetnije podatke o odnosu učenika s roditeljima te emocionalnim poteškoćama koje mogu proizaći iz toga, a koje mogu utjecati na sveukupno funkcioniranje mladih u školi.

percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja; prilagodba; depresija; anksioznostAutor: Ana Ruševljan - ; Srednja škola, Jastrebarsko, Hrvatska Gordana Buljan Flander - ; Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados