O nekim pučkim imenima blagdana Nevine dječiceReportar como inadecuado
O nekim pučkim imenima blagdana Nevine dječice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.2 May 1993. -

Hrvatski puk na više načina naziva blagdan Nevine dječice, a najrjeđe

imenom koje je u službenoj crkvenoj uporabi. Najrasprostranjenije

je ime Mladenci koje se može sresti na gotovo čitavom štokavskom i

čakavskom području. Ime Herodeševo specifično je za kajkavske krajeve dok se Šibarevo može susresti u kajkavaca i štokavaca. U puku je najrjeđe ime Nevina dječica.Autor: Sanja Vulić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados