Povezanost pokazatelja depresivnosti izmjerene Beckovim inventarom depresije - II i Skalom depresije D-92Reportar como inadecuado
Povezanost pokazatelja depresivnosti izmjerene Beckovim inventarom depresije - II i Skalom depresije D-92 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Clinical Psychology, Vol.2 No.1-2 December 2009. -

BDI-II instrument je samoprocjene namijenjen mjerenju težine depresije. U ovom smo radu ispitali konstruktnu valjanost BDI-II u uzorku srednjoškolaca. BDI-II i Skala depresije D-92 primijenjeni su na 78 adolescenata te 131 adolescentici dobi od 16 do 20 godina. Kako bismo provjerili konstruktnu valjanost BDI-II, provedena je

faktorska analiza instrumenta te su rezultati na BDI-II korelirani s rezultatima Skale D-92. Koristeći faktorsku analizu, metodom zajedničkih faktora, pronađene su dvije dimenzije samoiskazane depresije. Prvi faktor reprezentira kognitivno-afektivnu, a

drugi tjelesnu dimenziju. Pozitivna povezanost BDI-II rezultata i rezultata Skale D-92 r = 0,74; p < 0,01 upućuje na konvergentnu valjanost BDI-II u ispitanom uzorku adolescenata.

Beckov inventar depresije-II; Skala depresije D-92; konstruktna valjanost; adolescentiAutor: Danijela Tomica - ; Industrijsko-obrtnička škola S.S. Kranjčevića, Vinkovci, Hrvatska Krunoslav Matešić - ; Filozofski faku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados