Uloga percipiranog stresa i stilova suočavanja u nastanku pretporođajne anksioznostiReport as inadecuate
Uloga percipiranog stresa i stilova suočavanja u nastanku pretporođajne anksioznosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Clinical Psychology, Vol.2 No.1-2 December 2009. -

Prethodna istraživanja su pokazala da je pretporođajna anksioznost rizični faktor za razvoj afektivnih poremećaja nakon porođaja, a može imati utjecaja i na razvoj fetusa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu percipiranog stresa i stilova suočavanja u nastanku pretporođajne anksioznosti. Obuhvaćen je uzorak od 149 trudnica

u posljednjem tromjesečju trudnoće koje su popunile Ljestvicu percipiranog stresa, revidirani Upitnik suočavanja sa stresom te Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti. Regresijska analiza je pokazala da su anksioznost kao osobina ličnosti, dob, komplikacije u trudnoći te razina percipiranog stresa značajni prediktori anksioznosti. S obzirom na povišen rizik za razvoj poslijeporođajne depresije kod anksioznih trudnica te moguć negativni utjecaj na dijete, naglašava se važnost adekvatnih intervencijskih

postupaka u trudnoći.

pretporođajna anksioznost; percipirani stres; stilovi suočavanja; trudnoćaAuthor: Sandra Nakić - orcid.org-0000-0002-8330-8427 ; Klinička bolnica Sestre milosrdnice Meri Tadinac - orcid.org-0000-0002-3770-9000

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents