Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođajuReportar como inadecuado
Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođaju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Clinical Psychology, Vol.1 No.1-2 December 2008. -

Cilj rada: Bol pri porođaju popraćena je snažnim emocijama. Njihova vrsta i jačina u uskoj su vezi s prijašnjim iskustvima, odgojem i društvenom tradicijom sredine u kojoj su rodilje odrasle, pa je posljedično tome i doživljaj boli pri porođaju modificiran

psihološkim i socijalnim čimbenicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Prema Melzack-Wallovoj teoriji boli, teoriji -kontrole prolaza-; pojedina psihološka stanja kao i opći ton raspoloženja u izravnoj su vezi s doživljajem jačine i kvalitete boli, te je opravdano

očekivati da će pojedini sociopsihološki čimbenici biti povezani s jačinom i kvalitetom boli doživljene pri porođaju Melzack, Taenzer, Feldman i Kinch 1981. Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj nekih od njih na jačinu i kvalitetu porođajne boli.

Metode: Podaci su prikupljeni na uzorku od N = 176 rodilja koje su imale porođaj bez carskog reza i epiduralne analgezije. Jačina i kvalitete porođajne boli mjereni su putem skraćene verzije McGill upitnika o boli MPQ – McGill Pain Questionnaire Short Form. Psihološki čimbenici su obuhvaćali: broj porođaja, socijalnu podršku

partnera putem sudjelovanja tijekom rađanja, samo-procjenu znanja o fizičko-anatomskim aspektima porođaja i motivaciju za stjecanjem dodatnih znanja o porođaju mjerenu kroz pohađanje trudničkih tečajeva.

Rezultati: Porođajnu bol rodilje procjenjuju kao vrlo jaku bol, a od oznaka kvalitete boli porođajna bol najčešće se opisuje kao bolna, oštra, grčeća i iscrpljujuća. Prisutnost partnera pri porođaju vrlo je rijedak oblik socijalne podrške pri porođaju, a samoprocjena znanja o anatomsko-fiziološkim aspektima porođaja pokazala se povezanom

s intenzitetom porođajne boli na afektivnoj subskali.

Zaključak: Odabrani psihološki čimbenici pokazali su se povezanima s jačinom doživljene porođajne boli, što odgovara teorijskom okviru Melzack-Wallove teorije boli, a ima i korisne implikacije za porođajnu praksu.

psihološki čimbenici doživljaja boli; porođajna bol; porođajAutor: Ana Havelka Meštrović - ; Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska Morana Bilić - ; Zdravstveno veleučilište u Zagrebu An

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados