Prikaz slučaja školskog neuspjeha - neuropsihološka procjenaReportar como inadecuado
Prikaz slučaja školskog neuspjeha - neuropsihološka procjena - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Clinical Psychology, Vol.1 No.1-2 December 2008. -

Školski neuspjeh može biti posljedica raznovrsnih činilaca povezanih s djetetom, obitelji, školom ili društvom u širem smislu. Cilj ovog rada je pokazati mogućnosti neuropsihološke procjene u djece sa školskim neuspjehom. Prikazan je rad kliničkog psihologa s djevojčicom koja je od početka školovanja imala teškoće učenja i emocionalne

smetnje. U petom razredu školski pedagog uputio ju je na kliničku obradu u svrhu određivanja primjerenog oblika daljnjeg školovanja.Verbalne intelektualne sposobnosti djevojčice bile su u širim granicama tolerancije za dob, dok su neverbalne sposobnosti blaže odstupale, uz brojne specifične kognitivne deficite i specifične

teškoće učenja. U ponašanju su bili prisutni simptomi iz područja ADHD sindroma, a u emocionalnoj domeni dominirao je fobični strah od odgovaranja u školi. Predloženo je daljnje školovanje po prilagođenom nastavnom programu. Psiholog je provodio tretman koristeći bihevior i geštalt psihoterapijski pristup. Djevojčica više nije pokazivala emocionalne smetnje, uspješno je završila osnovno i nastavila srednjoškolsko obrazovanje.

školski neuspjeh; specifične teškoće učenja; neuropsihološka procjena u djece; psihoterapijaAutor: Snježana Bilać - ; Specijalna bolnica za zaštitu djece, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados