Zdravstvena psihologija starenja - prikaz područja i pregled istraživanja u HrvatskojReportar como inadecuado
Zdravstvena psihologija starenja - prikaz područja i pregled istraživanja u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Clinical Psychology, Vol.1 No.1-2 December 2008. -

Glavno je usmjerenje zdravstvene psihologije starenja postizanje optimalnog starenja, a ciljevi su primijeniti psihološke spoznaje u prevenciji bolesti te poboljšati kvalitetu života zdravih i bolesnih starijih osoba. Psiholozi preporučuju da se optimalno starenje proučava s usmjerenjem na individualne razlike i plastičnost procesa starenja jer su način i brzina starenja pod snažnim djelovanjem zdravlja, navika zdravog ponašanja i nekih psihosocijalnih čimbenika.

U ovom članku sažeto je prikazan niz rezultata istraživanja čimbenika procesa starenja provedenih u Hrvatskoj, od 1979. godine do danas, u usporedbi s istraživačkim trendovima u drugim zemljama. Svima je glavni cilj bio utvrditi ulogu psiholoških čimbenika u međudjelovanju s ostalima u određivanju starenja i kvalitete života u starosti.

Prikazana su istraživanja temeljne uloge psiholoških čimbenika u procesu starenja, istraživanja uloge psiholoških čimbenika u kvaliteti života u starosti i istraživanja uloge kognitivnih funkcija u procesu starenja. Konačni je cilj primijeniti istraživačke spoznaje u zdravstvenoj i socijalnoj praksi.

zdravstvena psihologija; starenje; kvaliteta života; istraživanjaAutor: Jasminka Despot Lučanin - ; Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados