Artiljerija - Kraljica rata - Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015.Reportar como inadecuado
Artiljerija - Kraljica rata - Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015. -

Rad se bavi prikazom razvoja artiljerije kroz povijest i značajem tog roda vojske za povijest ratovanja. U tu je svrhu u radu izvršeno razgraničenje pojmova „artiljerija- i „topništvo- koji se često pogrešno koriste kao sinonimi. Posebna pozornost pridana je utjecaju artiljerije na evoluciju ratovanja i vojnih taktika te posljedično na ishode bitaka i cijelih ratova.Autor: Goran Živković - ; Filozofski fakultet Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados