Odgojno značenje jezične kompetencije učiteljaReport as inadecuate
Odgojno značenje jezične kompetencije učitelja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, Vol.10 No.2 November 2013. -

Nacionalni jezik važno je obilježje i vrijednost svakog naroda te jedna od temeljnih kompetencija potrebnih svakom pojedincu za život: za osobni, socijalni i profesionalni razvoj. Jezične kompetencije su neizostavan dio stručnih, razvojnih, socijalnih i osobnih kompetencija svakog učitelja osnovne škole, a dijele se na lingvističke i komunikacijske. Svaka komunikacija uključuje sadržajni i odnosni aspekt te time u školskim uvjetima ostvaruje obrazovne i odgojne zadaće. Razvoj jezičnih kompetencija učenika uvjetovan je razinom jezičnih kompetencija svih učitelja koji sudjeluju u životu i radu škole. U školskoj sredini materinski se jezik uči na satima hrvatskoga jezika, ali i kroz sve ostale nastavne i nenastavne aktivnosti. Nastavom u kojoj je učenik aktivni sudionik procesa učenja, zajedno s ostalim učenicima u razredu, potiče se izražavanje mišljenja, razgovor, tolerancija, asertivnost i izgrađuje pozitivna slika o sebi. Razvijene jezične, metodičke i pedagoške kompetencije učitelja preduvjeti su kvalitetnog odgojnog rada te je nužno razvijati ih tijekom fakultetskog obrazovanja i kasnije kroz profesionalni razvoj učitelja.

jezična kompetencija; odgojne zadaće; profesionalni razvoj učiteljaAuthor: Vlatka Troha - ; Osnovna škola Mladost

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents