Istraživanje poznavanja pravopisa učenika osnovne škole s posebnim naglaskom na pravilnom pisanju glasova i glasovnih skupovaReportar como inadecuado
Istraživanje poznavanja pravopisa učenika osnovne škole s posebnim naglaskom na pravilnom pisanju glasova i glasovnih skupova - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, Vol.10 No.2 November 2013. -

U radu se donose rezultati istraživanja provedenoga s ciljem utvrđivanja razine poznavanja pravopisa učenika osnovne škole od petoga do osmoga razreda s posebnim naglaskom na pravilnom-pogrešnom pisanju glasova č, ć, dž i đ te glasovnih skupova ije i je. Želi se utvrditi u čemu u kojim riječima učenici najviše griješe i ustanoviti smanjuje li se broj pogrešaka na višim obrazovnim stupnjevima. Polazi se od pretpostavke da se pogreške u višim razredima postupno smanjuju. Istraživanje smo proveli u ožujku i travnju 2008. godine u Osnovnoj školi Srinjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Da bismo utvrdili razinu poznavanja pravopisa, pripremili smo test i diktat. Učenike nismo vremenski ograničavali u pisanju. Test je rješavalo pedeset i devet učenika: osamnaest učenika petoga razreda, trinaest učenika šestoga i po četrnaest učenika sedmoga i osmoga razreda. Diktat je pisalo pedeset i četiri učenika: sedamnaest petaša, jedanaest šestaša, dvanaest sedmaša i četrnaest osmaša. Najviše pogrešaka čine učenici petoga razreda, zatim učenici šestoga i osmoga razreda, a najmanje griješe učenici sedmoga razreda. Dakle, smanjuje se broj pogrešaka na višim obrazovnim stupnjevima, iako osmaši rade više pogrešaka od sedmaša, ali zabrinjava činjenica da je relativno velik postotak pogrešaka u svim razredima i u svim područjima upotrebe glasova č, ć, dž i đ te glasovnih skupova ije i je. Učenici najviše griješe u riječima u kojima jat alternira. U tom se području najslabije smanjuje postotak pogrešaka povećanjem obrazovnog stupnja učenika. Smatramo da bi se toj problematici trebalo posvetiti znatno više pozornosti u nastavi hrvatskoga jezika nego što je to aktualnim programom predviđeno.

nastava; hrvatski jezik; pravopis, glasovi č, ć, dž, đ; glasovni skupovi ije-jeAutor: Josip Miletić - ; Sveučilište u Zadru Marija Novaković - ; Osnovna škola Srinjine

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados