Miroslav Krleža, Domobran Jambrek: figurativnost u službi antiratne porukeReportar como inadecuado
Miroslav Krleža, Domobran Jambrek: figurativnost u službi antiratne poruke - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, Vol.10 No.2 November 2013. -

U radu je predstavljena Krležina novela Domobran Jambrek iz ciklusa Hrvatski bog Mars s ciljem propitivanja uporabe stilskih figura epiteta, metafore, poredbe, alegorije i ironije u izgradnji antiratne poruke djela. Upravo figurativnost funkcionira kao moćno sredstvo u izdizanju konkretnih povijesnih neprilika porobljivački stav Austro-Ugarske prema „malom- hrvatskome čovjeku na univerzalnu razinu, čime novela ostvaruje opći pacifistički ton. Rezultati rada mogu svoju primjenu naći na satima interpretacije Krležina ratnog novelističkog ciklusa.

Miroslav Krleža; Domobran Jambrek; figurativnost; ratna novelistika; antiratna porukaAutor: Dijana Mikšić - ; Prometno-tehnička škola, Šibenik

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados