HRVATSKI PROBACIJSKI SUSTAV: POSTIGNUĆA I PERSPEKTIVEReportar como inadecuado
HRVATSKI PROBACIJSKI SUSTAV: POSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.22 No.2 December 2015. -

Negativna obilježja izvršavanja institucionalnih mjera i sankcija

rezultirala su razvojem sankcija i mjera koje se provode u zajednici s

ciljem rasterećenja kaznenopravnog i penalnog sustava, maksimiziranja

principa individualizacije, bolje reintegracije počinitelja u društvo

te smanjenja recidiva i zaštite društva. Organizacijske jedinice koje

provode takve mjere i sankcije poznate su pod nazivom probacijske

službe. U radu se analiziraju dosadašnja postignuća i perspektive hrvatske

probacijske službe kroz prikaz temeljnih međunarodnih standarda

i osnovnih statističkih pokazatelja o radu probacijske službe u

Hrvatskoj, poredbeni prikaz probacijskih sustava u nekim europskim

državama, prikaz razvoja probacijske službe u Hrvatskoj, procesnu

evaluaciju Akcijskog plana razvoja probacije u Republici Hrvatskoj

od 2010. do 2014. godine te prikaz provedenog istraživanja o percepciji

uloge probacijske službe u kaznenoj politici, frekventnosti suradnje,

zadovoljstva suradnjom različitih dionika kaznenopravnog sustava i

prijedlozima za poboljšanje rada probacijske službe u Hrvatskoj. Zaključno

se konstatira važnost probacijskih službi za učinkovitost politike

suzbijanja kriminaliteta te se navode preporuke za daljnji razvoj

kvalitete probacijske službe u Hrvatskoj .

Probacijska služba u Republici HrvatskojAutor: Irma Kovčo Vukadin - Jana Špero -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados