PRIMJENA NAČELA SVRHOVITOSTI U POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMAReportar como inadecuado
PRIMJENA NAČELA SVRHOVITOSTI U POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.22 No.2 December 2015. -

U većini modernih država u posljednjim desetljećima, sukladno

preporukama međunarodnih dokumenata o načinu postupanja prema

maloljetnim počiniteljima u nastojanju da se izbjegnu negativne

posljedice provođenja formalnog kaznenog postupka na formiranje

ličnosti maloljetnika, u praksi dolazi do znatnog porasta primjene

alternativnih sankcija i neformalnih oblika postupanja prema maloljetnim

počiniteljima. Kako bi se navedena problematika sustavno

obradila, autorice u radu navode temeljne karakteristike i prednosti

primjene alternativnih oblika postupanja prema maloljetnim počiniteljima,

uz prikaz najvažnijih odredaba međunarodnih dokumenata

i nekih stranih zakonodavnih rješenja. Primjena načela svrhovitosti

u postupanju prema maloljetnim počiniteljima u našem maloljetničkom

kaznenom zakonodavstvu nije novost, nego dugotrajna praksa,

koja se zrcali i u važećem zakonskom rješenje. Zakon o sudovima za

mladež omogućuje široku primjenu načela svrhovitosti u svim fazama

kaznenog postupanja prema maloljetnim počiniteljima, ali je u praksi

najvažnija njegova primjena u prethodnom postupku, kada odluku

donosi državni odvjetnik primjenom odredaba o bezuvjetnoj svrhovitosti

čl. 71. ZSM-a i uvjetovanoj svrhovitosti čl. 72. ZSM-a, te

odlučivanje primjenom načela svrhovitosti kada je u tijeku izvršenje

kazne ili odgojne mjere čl. 73. ZSM-a. Navedene odredbe ZSM-a

autorice analiziraju kroz praksu Općinskog državnog odvjetništva u

Splitu navodeći pojedinačne slučajeve i ističući uočene prednosti i

nedostatke u njihovoj primjeni.

Kazneni postupak; maloljetni počinitelji kaznenih djela; načelo svrhovitostiAutor: Biljana Puharić - Ivana Radić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados