ZAKON O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA – PREVENTIVNE I REPRESIVNE MJERE SUDOVA I POLICIJEReportar como inadecuado
ZAKON O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA – PREVENTIVNE I REPRESIVNE MJERE SUDOVA I POLICIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.22 No.2 December 2015. -

Rad donosi sustavni prikaz dosadašnjeg djelovanja prekršajnih sudova

i policije u primjeni sankcija i preventivnih i represivnih mjera u

postupku sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima i njihove uloge

u borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

i natjecanjima, uz poseban osvrt na važnost primjene pravne regulative

te brojčane pokazatelje. Svrha je rada prijedlog jedinstvene primjene

zakona od sudova i tijela ovlaštenih za prekršajni progon te smanjenje

nasilničkog ponašanja na sportskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj.

Prvo su analizirane sankcije i mjere propisane Zakonom o sprječavanju

nereda na športskim natjecanjima i Zakonima o izmjenama i

dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima,

s tabelarnim prikazom pravomoćno izrečenih sankcija i mjera u posljednjih

pet godina, odnosno od dana stupanja na snagu Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim

natjecanjima 31. ožujka 2011. do sredine 2015. u nastavku teksta:

analizirano razdoblje na temelju podataka dobivenih od prvostupanjskih

sudova i podataka kojima raspolaže Ministarstvo unutarnjih poslova

Republike Hrvatske u nastavku teksta: MUP RH. Izvršena je i

analiza strukture izrečenih sankcija, zaštitnih i preventivnih mjera te

strukture počinitelja. Autori su posebnu brigu u tekstu posvetili prikazu

i analizi zaštitne mjere i preventivne mjere zabrane prisustvovanja

određenom športskom natjecanju ili zabrane prisustvovanja športskim

natjecanjima i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske u nastavku

teksta: Ustavni sud u vezi s primjenom navedene preventivne mjere.

One su ključni instrument za ostvarivanje strategije isključenja počinitelja

nasilja i nereda sa sportskih natjecanja te smo u tom smislu upozorili

na određene nedosljednosti. Naglašavamo da treba preispitati

kaznena djela propisana ovim zakonom zbog problema koji se u praksi

pojavljuju u njihovu dokazivanju i procesuiranju.

Spječavanje nereda na športskim natjecanjima; prekršajni sudovi; policijaAutor: Mirjana Margetić - Krunoslav Borovec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados