Jeđupka- Mikše Pelegrinovića kao mogući poticaj za englesku maskeratu -The Gypsies MetamorphosedReportar como inadecuado
Jeđupka- Mikše Pelegrinovića kao mogući poticaj za englesku maskeratu -The Gypsies Metamorphosed - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.11 December 1982. -

Britansko-hrvatske književne i kulturne veze i utjecaji počeli su se proučavati već krajem 19. stoljeća. Kao rezultat takvih istraživanja nastale su vrlo brojne, vrijedne i temeljite studije koje zadiru u najrazličitija područja odnosa između naših zemalja i Eng1eske odnosno Škotske, pa i Irske. U novije vrijeme ističu se pak svojom obimnošću i svestranošću osobito knjige Rudolfa Filipovića i Veselina Kostića. Ta djela ne samo da osvjetljavaju mnoge, do njihova izlaska iz tiska nepoznate činjenice i detalje, već su i podstrek svakom proučavaocu engleske književnosti i kulture u našim krajevi ma. Ona su osobito relevantna kad nam ukazuju na postojanje nekog književnog djela istog ili sličnog žanra prisutnog kako u hrvatskoj tako i u engleskoj literaturi, i kad ih, u svrhe književne evaluacije, želimo usporediti. Za takva uspoređivanja potrebno nam je i određenije poznavanje uspoređivanog žanra koje će nam pomoći -da se snađemo, da odredimo sličnosti i razlike među djelima kojima ćemo individualizirati sastavne dijelove i osobine onoga jednog koje promatramo-. U našem slučaju htjeli bismo svratiti pažnju na -Jeđupku-, pokladnu pjesmu Mikše Pelegrinovića s početka 16. stojeća, i maskeratu -The Gypsies Metamorphosed- engleskog dramskog pisca i pjesnika, suvremenika Shakespearea, Bena JonsonaAutor: Ivo Mardešić - ; Zadar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados