Hidronimni apelativ sava, hidronimi Savinja i Dravinja i problem starosti slovenske vokalne redukcijeReportar como inadecuado
Hidronimni apelativ sava, hidronimi Savinja i Dravinja i problem starosti slovenske vokalne redukcije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.11 December 1982. -

Riječ je o apelativu sava koji živi među Hrvatima u unutrašnjosti Istre, o slovenskorn hidronimu Savinja koji bi mogao biti istoga porijekla kao i on i o slovenskorn hidronirnu Dravinja koji je tome hidronimu već na prvi pogled tvorbeno sličan. U vezi sa spomenutim hidronimima dokazuje se da je redukcija nenaglašenih vokala u slovenskorn jeziku prastara fonetska pojava.Autor: Danijel Alerić - ; Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados