O UJEVIĆEVU PREVOĐENJU SHAKESPEAREOVIH SONETAReportar como inadecuado
O UJEVIĆEVU PREVOĐENJU SHAKESPEAREOVIH SONETA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.29 April 1998. -

Nakon kratka informativnog pregleda Ujevićeva prijevodnog opusa i njegovih prevodilačkih postupaka autorica opisuje kako je u rukopisnoj ostavštini pisca pronašla zagubljene prijevode pedeset četiriju Shakespeareovih soneta te pokušava dati odgovor na pitanja kada su i kojim povodom ti prijevodi nastali, zašto ih se Ujević latio, koje je sonete prevodio i, konačno, kako ih je prevodio. Na koncu se na primjeru XX. soneta daje kontrastivna analiza s prepjevima drugih hrvatskih prevoditelja.

Tin Ujević, prijevodi; William Shakespeare; sonetiAutor: Nevenka Košutić-Brozović - ; Filozofski fakultet u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados