JEZIČNA SLOJEVITOST BREVIJARA VIDA OMIŠLJANINA IZ 1396. GODINEReport as inadecuate
JEZIČNA SLOJEVITOST BREVIJARA VIDA OMIŠLJANINA IZ 1396. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.29 April 1998. -

Jezik je u Brevijaru Vida Omišljanina neujednačeniji nego u drugim hrvatskoglagoljskim brevijarima. U njemu je jače izraien grčki utjecaj koji je vidljiv na fonološkoj, leksičkoj, sintaktičkoj i tekstovnoj razini. Karakteristika je toga brevijara i povećana arhaičnost. Mnogo je u njemu starih i rijetkih riječi. Osobito je važno istaknuti bosanski utjecaj, a očit je i utjecaj latinskih kodeksa i govornoga hrvatskoga jezika čakavskoga narječja.

hrvatskoglagoljski brevijari; Brevijar Vida OmišljaninaAuthor: Milan Mihaljević - ; Staroslavenski institut, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents