JEZIČNA SLOJEVITOST TAKOZVANA MARULIĆEVA MARIJINSKOG OFICIJAReport as inadecuate
JEZIČNA SLOJEVITOST TAKOZVANA MARULIĆEVA MARIJINSKOG OFICIJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.29 April 1998. -

Iz molitvenika što se pripisuje Maruliću za jezičnu se raščlambu izdvaja Marijinski oficij. Jezične se crte promatraju s obzirom na njihovu slojevitost u smislu stare-nove, odnosno knjiške-dijalekatske značajke.

Marko Marulić; marijinski oficij; jezični slojevi; crkvenoslavenizmi; dubrovački utjecajAuthor: Dragica Malić - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents