Adžamijska literatura u rukopisima orijentalne zbirke arhiva Jugoslavenske akademijeReportar como inadecuado
Adžamijska literatura u rukopisima orijentalne zbirke arhiva Jugoslavenske akademije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.11 December 1982. -

U rukopisima Orijentalne zbirke JAZU, koja je osnovana 1927. godine, pored djela na arapskom, perzijskom i turskom jeziku, nalaze se i djela pisana na hrvatskosrpskom jeziku, ali u znatno manjem broju. Ta su djela pisana arapskim pismom i ubrajaju se u adžamijsku literaturu poznatu pod nazivima aljamiado ili alhamijado literatura.

Iako je arapsko pismo neprikladno za tekstove na hrvatskosrpskom jeziku, njime su se služili pisci više od četiri stoljeća. Pošto nisu postojala ortografijska pravila, oni što su pisali tim pismom suočavali su se s nizom problema, naročito u nemogućnosti predstavljanja sviju konsonanata i vokala. Stoga su česte pojave da jedan grafem predstavlja više glasova ili da više grafema predstavlja jedan glas.

Adžamijski tekstovi se u rukopisima Orijentalne zbirke JAZU pojavljuju u dvije varijante: hareketirani i nehareketirani. U prvoj su unošeni dijakritički znaci za vokale, a u drugoj su vokali isključivo predstavljeni grafemima za konsonante.

Tabela ilustrira način pisanja pojedinih grafema na početku, u sredini i na kraju hrvatskosrpskih riječi. Ukoliko postoje naslovi u adžamijskim tekstovima, oni su pisani na turskom jeziku.

Na kraju je donesen kraći izvod iz pet rukopisa: tri su prozni tekstovi, u jednom je popis nekoliko riječi iz tursko-hrvatskosrpskog rječnika i u jednom jedna do sada neobjavljena ljubavna pjesma, turkija.Autor: Muhamed Ždralović - ; Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados