Nepoznata i manje poznata hrvatska osobna imena IX., X. i XI. stoljećaReportar como inadecuado
Nepoznata i manje poznata hrvatska osobna imena IX., X. i XI. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.11 December 1982. -

Diplomatički zbornik I. također i ostali svesci sadrži mnogo onomastičkih podataka, osobito imenskih. U njemu je 175 isprava raznorodna sadržaja, nastalih od 743. do 1100. U njima pročitah 62 osobna imena i objasnih njihovo značenje. Dodah uzgredice još 19 do kojih dođoh posredno, tj. iz starih prezimena i ojkonima što su izvedeni od osobnih imena. U čitanju tih imena i tumačenju značenja služah se usporednim načinom kakav omogućuje suvremeno stanje slavenskog imenarstva i prezimenarstva. U redanju otkrivenih imena nijesam slijedio dobni red njihova bilježenja, složih ih po abecedi.Autor: Mate Šimundić - ; Maribor

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados