O hrvatskim pučkim imenima spomendana sv. Matije, apostola, i sv. Mateja, apostola i evanđelista, s etnoonomastičkoga aspektaReportar como inadecuado
O hrvatskim pučkim imenima spomendana sv. Matije, apostola, i sv. Mateja, apostola i evanđelista, s etnoonomastičkoga aspekta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

U radu se analiziraju pučka imena spomendana sv. Matije, apostola, i sv. Mateja, apostola i evanđelista, u hrvatskim štokavskim, kajkavskim i čakavskim govorima, uključujući i dijasporu. Također se analiziraju pučke poslovice i frazemi vezani uz spomendane tih dvaju svetaca. Analiza se dijelom temelji na primjerima spomendanskih imena, poslovica i frazema preuzetih iz postojeće literature, a dijelom na sukladnoj građi koju je autorica rada prikupila osobnim terenskim istraživanjem.

sv. Matija, apostol; sv. Matej, apostol i evanđelist; spomendan; hrvatska pučka imena; pučke poslovice; frazemiAutor: Sanja Vulić - orcid.org-0000-0001-9198-2369 ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados