Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj HercegoviniReportar como inadecuado
Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

U radu se na temelju terenskoga istraživanja toponomastički obrađuje područje Hrasna u istočnoj Hercegovini. U uvodnim se dijelovima rada iznose temeljni povijesni, dijalektološki i demografski podatci. U središnjemu je dijelu rada obrađeno šezdesetak ojkonima s cjelokupnoga područja te oko 450 anojkonima prikupljenih u naseljima Brštanica i Cerovica s pripadnim zaseocima. Iz obilja toponimijske građe svojom se neobičnošću izdvajaju toponimi Đe se vòda splijȇvā i Pomozì Bōg.

toponimija; ojkonimi; HrasnoAutor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados